Spojte se s námi

Šumava

Šumava

Ledovcová jezera, rašelina, ptačí oblast, biosférická rezervace UNESCO, hustý les nebo nejchladnější místo v Česku. Ano, hádáte správně. Řeč je o Šumavě. Objevte krásy přírody, obdivujte fantastické výhledy, poznejte historii této malebné části ČR.

Doporučujeme: Ubytování Šumava, penzion Kvilda.

Ze zákulisí Šumavy

Historie Šumavy sahá až do doby bronzové. V 10. století začaly být šumavské stezky čím dál více využívány k mezinárodnímu obchodu. Rýžování, těžba zlata a rud, sklářství a železářství mělo za následek kácení lesů a osídlování krajiny. S průmyslem a těžbou dřeva se začínalo s úpravami vodních toků a poté s plavebními kanály.

K velké změně docházelo po poválečném odsunu obyvatel, kdy se krajina vylidňovala a lidská činnost na ni nepůsobila. Po roce 1989 se změnilo obhospodařování krajiny, začali jsme být k přírodě šetrnější. Po vyhlášení Národního parku Šumava s bezzásahovými oblastmi se tak obnovují přirozené funkce toků, revitalizují se zdevastované lokality.

O šumavské krajině

Pokud si představíte přírodu ponechanou svému vlastnímu životu bez zásahu člověka, tak vás možná překvapí, že kromě rašelinišť, lesů a jezer zde také patří okolní kulturní krajina po mnoho let obývaná člověkem. Do výčtu můžeme uvést vesničky s chalupami a infrastrukturu v podobě silnic, cyklostezek a turistických cest.

Uměle vytvořené náhony přiváděly vodu do mlýnů a nádrže zadržovaly vodu. Typickou oblastí Šumavy je nejvýše položená obec v České republice Kvilda. Málokdo ví, že se pramen řeky Vltavy nachází na Šumavě nedaleko Kvildy. Těžba rašeliny je v Národním parku Šumava zakázána, protože rašeliniště jsou výjimečná přírodní území s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.

Aktivity ušité vám na míru

Šumava nabízí ideální dovolenou pro všechny. Na své si přijdou milovníci vodáctví, cykloturistiky, lyžování, obdivovatelé hradů, zámků, zřícenin. Vyzkoušejte si šumavská řemesla nebo ochutnejte šumavské speciality. Objevte zaniklé obce. Šumava si prostě získá srdce všech. Zažijete dobrodružství, co stojí za to!